Головна Головна Новини Харчування Здоров'я Дресирування Екстер'єр Розведення Форум Наші друзі zaxid.biz Реєстрація Вхід RSS Ви увійшли як Гість
Статистика

Загалом онлайн: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
Бізнес мережа zaxid.biz - це порівняння цін, найнижчі ціни, католог цін і товарів Вашого міста.

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама

Каталог статей, книжок, журналів

Породи собак [0]Собаки у нашому житті [35]Харчування собаки [6]
Здоров'я собаки [16]Екстер'єр собаки [5]Дресирування [4]
Розведення собак [4]Виставки собак [1]Фільми, книжки про собак [1]

Головна » Статті » Собаки у нашому житті

Власники собак – не громадяни?

Власники собак – не громадяни?


Розумна централізація кінологічної діяльності

Кінологічна спілка України (далі – КСУ, Спілка) – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує власників чистопородних собак для спільної реалізації прав та інтересів у кінології, представляє інтереси собаківництва України на всесвітньому рівні шляхом членства у Міжнародній кінологічній федерації (Federation Cynologique Iternationale, далі – МКФ), найбільш чисельній і впливовій міжнародній загальнопородній кінологічній організації світу, яка об’єднує 83 країни. Для того щоб вивезти чистопородну собаку за кордон, необхідно мати експортний родовід зразка МКФ. Окрім того, організації, які входять у МКФ, наділені виключним правом вести племінні книги та видавати племінні документи, реєструвати розплідники собак, які визнаються у всіх країнах – членах МКФ; сприяти вільному обміну інформацією з країнами МКФ та організовувати спільні виставки і випробування тощо. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 13 від 12.01.1993 р., ст. 4 статуту МКФ, договору між КСУ та МКФ Спілка – єдина в Україні організація, яка є членом МКФ. Тому членство у ній є дуже бажаним для кожного власника чистопородної собаки.

Оскільки тільки одна кінологічна організація від держави може бути членом МКФ, п. 5 договору про партнерство між МКФ і КСУ, укладеного 18.04.1996 р., зобов’язував КСУ «передбачати можливість вступу до КСУ будь-якої кінологічної організації, яка існує в Україні». Це дозволило б усім кінологічним організаціям України бути представленими у світовій кінології (МКФ) через членство в КСУ, при цьому виключаються будь-які зловживання з боку КСУ.

Гоніння "дисидентів" або монополізувати можна все

Натомість у 2001 р. рішенням з’їзду КСУ було прийнято зміни до (чинного) статуту КСУ, зокрема, п. 5.9: «З урахуванням специфіки племінної роботи з чистопородними собаками, їх володарі, які є членами Спілки, не можуть одночасно бути і членами інших кінологічних організацій не членів МКФ та національних кінологічних організацій інших держав. Член Спілки, що бере участь у племінних заходах організації, що є альтернативною Спілці (МКФ), втрачає статус члена Спілки за рішенням президії не менш як на 6 місяців. Санкції, що застосовуються до члена Спілки, поширюються й на його собак».

Після прийняття даної норми почалися масові виключення власників собак, зняття з обліку їх тварин і зареєстрованих розплідників у КСУ та в МКФ через порушення п. 5.9 Статуту. Накази про виключення в обов’язковому порядку доводились до відома інших членів КСУ і були протягом тривалого часу розміщені на офіційному веб-сайті КСУ для відкритого ознайомлення. Наприклад, пунктами 1 та 2 наказу КСУ № 7 від 10.09.2004 р. заборонялося власникам собак породи німецька вівчарка – членам КСУ відвідувати виставки собак породи німецька вівчарка, що проводяться організаціями, які не входять в систему МКФ. Власників в обов’язковому порядку попереджали, що «за участь у дисидентських і альтернативних КСУ організаціях» до них будуть застосовуватись такі санкції: позбавлення права племінної діяльності на строк не менше 1 року; дискваліфікація собак; виключення з членів КСУ.

Основні права людина розповсюджуються і на кінологів

Відповідно до ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом. Частина 1 ст. 36 Конституції України гарантує громадянам право на свободу об’єднання в громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Свобода об’єднання означає, зокрема, правову і фактичну можливість добровільно, без примусу чи попереднього дозволу утворювати об’єднання громадян чи вступати до них. Згідно з ч. 4 ст. 36 Конституції України ніхто не може бути примушений вступати до будь-якого об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій (рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 р. № 18-рп/2001, справа про молодіжні організації). Відповідні норми містить Закон України «Про об’єднання громадян», за ст. 7 цього Закону ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян. Належність чи неналежність до об’єднання громадян не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.

Таким чином, п. 5.9 статуту Спілки є промовистим обмеженням права громадян на об’єднання у громадські організації - порушенням ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 36 Конституції України, ст. 7 Закону України «Про об’єднання громадян».

Стаття 37 Конституції України проголошує, що утворення і діяльність громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на посягання на права і свободи людини, забороняються. Статтею 4 Закону України «Про об’єднання громадян» встановлені обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян, за якими не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є, зокрема, обмеження загальновизнаних прав людини.

Мін'юст рекомендує

Міністерство юстиції України здійснило ґрунтовний аналіз статуту (в редакції від 18 жовтня 2005 р.) КСУ, за результатами якого дійшло висновку, що деякі його норми суперечать Конституції та законодавству України. Окрім п. 5.9, визнано такими, що суперечать законодавству України, й інші норми, зокрема, визначення у статуті КСУ повноважень Спілки надавати дозволи на створення інших об’єднань громадян, створення чи припинення юридичних осіб, що є порушенням не тільки Конституції, але і Цивільного кодексу України, зокрема, засад цивільної дієздатності юридичних осіб. Наприклад, п. 5.4: «Кінологічні організації, що визнають Статут та положення Спілки та МКФ і висловили бажання увійти із своїми членами до складу Спілки, можуть шляхом реорганізації згідно з чинним законодавством зареєструватись як осередки Спілки». Таким чином, після успішного проходження чотирирічного терміну контракт-партнерства, необмеженого перебування у статусі асоційованого члена, інша кінологічна організація, яка бажає увійти до Спілки, повинна відмовитись від самостійного статусу особи, яка є членом об’єднання, і може набути лише статусу територіального підрозділу.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про об’єднання громадян» об’єднання громадян діє на підставі статуту або положення. Статут – це корпоративний нормативний акт, який визначає правовий статус конкретної юридичної особи і не може встановлювати обмеження прав і свобод громадян і порушувати законодавство України. Лист Міністерства юстиції України від 25 квітня 2007 р. № 32-45-157 на підставі ст. 25 Закону України «Про об’єднання громадян» вимагає протягом місяця привести статут Спілки у відповідність із законодавством України. Невиконання згаданої вимоги буде мати наслідком застосування Міністерством юстиції України стягнень, передбачених ст.ст. 28-32 Закону України «Про об’єднання громадян», - встановлює рішення Міністерства юстиції України.

Є робота для Антимонопольного комітету

Сьогодні особам, які є членами або беруть участь у заходах «альтернативних і дисидентських» КСУ організацій, Спілка відмовляє у видачі документів, допуску на заходи Спілки та у наданні будь-яких інших послуг повністю або частково. Те ж стосується і осіб, які виключаються з КСУ, собаки та розплідники яких знімаються з обліку, про що повідомляється іншим членам Спілки та партнерам по МКФ.

Відтак, Антимонопольний комітет України розпочав розслідування щодо відповідності дій КСУ нормам антимонопольного законодавства. Розгляд справи ускладнюється майже повною відсутністю в Україні спеціальної нормативно-правової бази, що регулювала б діяльність із розведення чистопородних собак.

Сподіваємось, що Кінологічна спілка України, зважаючи на рекомендації Міністерства юстиції України, невдовзі змінить свій статут, привівши його у відповідність із Конституцією України та міжнародними правовими актами.

Все це дозволить багатьом людям вільно займатись своєю улюбленою справою та насолоджуватись товариством титулованих домашніх улюбленців, а іншим кінологічним організаціям об’єднатись у КСУ шляхом колективного членства та бути належно представленими у світовій кінології.

Витяг зі статуту КСУ (2005р.):

Розділ 5. Члени спілки, їх права та обов’язки

… 5.8.Членство в Спілці припиняється:

* відповідно до поданої заяви;
* згідно з рішенням керівного органу місцевого осередку або Президії Спілки у випадку порушення Статуту або положень Спілки;
* у випадку невиконання рішень керівних органів Спілки або її місцевого осередку;
* у разі скоєння неетичних дій або підриву авторитету, щодо окремих членів Спілки, або дій спрямованих на підрив авторитету Спілки в цілому чи її місцевого осередку в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях.

5.9. З урахуванням специфіки племінної роботи з чистопородними собаками, їх володарі, які є членами Спілки не можуть одночасно бути і членами інших кінологічних організацій не членів МКФ та національних кінологічних організацій інших держав. Член Спілки, що приймає участь у племінних заходах організації, що є альтернативною Спілці (МКФ), втрачає статус члена Спілки за рішенням Президії не менш як на 6 місяців.

Санкції, що застосовуються до члена Спілки, поширюються й на його собак


Категорія: Собаки у нашому житті | Додав: Богдан (15.03.2011)
Переглядів: 448 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 Полковник Почкун 79 років   [Матеріал]
Адміністратор сайту промосковсьий чоловік! або жінка.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Yutex - Платный хостинг PHP.